27 Şubat 2019 - Çarşamba


AKGÜN YAZILIM Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Tüm Avrupa’da Eski HIMSS EMRAM Kriterlerine Göre 5.ci, Yenilenen 2018 HIMSS EMRAM Kriterlerine Göre ise HIMSS STAGE 7 Akreditasyonu Alan İlk Hastane Yozgat Şehir Hastanesi Oldu.

Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi’nin; HIMSS EMRAM STAGE 7 akreditasyonu 30.11.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Sağlık kuruluşlarının iş süreçlerinin tümüyle dijital olarak yürütüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi HIMSS STAGE 7’ yi aldı. HIMSS STAGE 7 kapsamı 2018’de yenilendi. Bu tür sistemler hem teknoloji hem de kullanıcıların dijital kültürünü gerektirir. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı, Yozgat Şehir Hastanesi Yönetimi, Ana Yüklenici Rönesans, Alt Yükleniciler ve AKGÜN YAZILIM olarak birlikte çalıştık.

HIMSS Europe resmi internet sitesinde de yayınlanan haberde, Yozgat Şehir Hastanesi’nin yeni 2018 HIMSS EMRAM kriterlerine göre STAGE 7 akreditasyonu Avrupa genelinde alan ilk hastane olduğunun bilgisini paylaştı ve bu süreçte akreditasyonun alınmasındaki başarının Hastanenin, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sağlayıcısı AKGÜN YAZILIM ’ın ürettiği sistemin gerçek kıldığı belirtildi. (https://www.himss.eu/media/yozgat-city-hospital-achieves-himss-analytics-emram-stage-7)    

Bu akreditasyonun alınmasında temel işlevi olan Bilgi Yönetim Sistemlerinin uçtan uca, sürdürülebilir, güvenli bir şekilde entegre olarak çalışması gerektiği bir yapı içerisinde; AKGÜN HBYS, AKGÜN LIS, AKGÜN RIS, AKGÜN PACS, Mobil Uygulamalar, Yoğun Bakım Yönetim Sistemi, Cihaz Entegrasyonları, Tıbbi İçerik ve İlaç Veri Tabanı Entegrasyonları, Hasta Güvenliğinin arttırılması ve tıbbi hataların azaltılması, doktor ve hemşire iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve klinik karar destek sistemleri ile desteklenmesi ve benzeri gibi yazılımlar AKGÜN YAZILIM tarafından üretilmiş ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde başarıyla kullanılmaktadır.

Bunun yanında, AKGÜN YAZILIM’ın ürettiği ve Yozgat Şehir Hastanesi’nde çalıştırdığı Sağlık Bilgi Sistemi çözümlerini, aynı zamanda sağlık tesisinde hizmet veren diğer alt yüklenici sistemleri ile entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirerek, hastanenin bütün birimlerinde sağlık çalışanlarını bilgilendirerek doğru karar vermelerine yardımcı olmaktadır.

AKGÜN YAZILIM olarak bu vizyon ve prensiplerle, Türkiye’nin hastanelerini AKGÜN Cloud’da çalıştırıyor ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti verdiğimiz diğer değerli Hastanelerimizde de bu önemli akreditasyonun alınmasındaki başarılı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.