3 Ekim 2010 - Pazar


Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve “AKGÜN Yazılım” şirketi tarafından  “Sağlıkta Bilişim Teknolojilerinin Rolü” konusunda konferans düzenlendi.

Konferansa Bilişim Teknolojilerinin uygulanması alanında Türkiye’den uzmanlar, Sağlık Bakanlığı, diger hükumet ve sivil toplum örgütlerinin, basın kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Konferansta e-sağlık çözümleri, bilgi toplama ve bilgilerin yönetimi, karar destek sistemleri, ulusal bilgi sisteminin oluşturulması ve diger konular tartışıldı.

Konferansta Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Sayın Elsever AĞAYEV, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın Cevdet ERDÖL, Azerbaycan Milli Meclisinin Sosial Siyaset Komisyonu Başkanı Sayın Hadi RECEBLİ, TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Kemaleddin AYDIN, Türkiye Sağlık Bakanlığı Bilgi-İşlem Daire Başkanı Dr. Sayın Ünal HÜLÜR,  Azerbaycan Rabite ve İnformasiya Teknolojileri Bakanlığının  Strateji Planlama ve Bilimsel Potansiyel şube müdürü İsfendiyar ALİYEV, Merkezi Gümrük Hospital’nın Planlama ve Pazarlama Direktorü Aynur Abbasova, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Sosyal Güvenlik Müşaviri Mustafa Gür birer konuşma yaptılar.

Konferansda açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bakanı Yardımcısı Sayın Elsever AĞAYEV her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da yürütülen reform çalışmalarından söz açtı. Halkın sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunumu bu reformların ana istikametlerinden biridir: “Son yıllar ekonominin kalkınması sağlık sektörüne de olumlu etki yapmış ve bu alanda bir çok olumlu gelişme kaydedilmiştir. Sadece son beş yılda Azerbaycanda 300 sağlık kurumu yeniden kurulmuştur. Elektron Azerbaycan Devlet Programı çerçevesinde  Sağlık Gözetimi milli merkezin oluşturulması ve çeşitli elektron kayıt sistemlerinin oluşturulması hedef olarak belirlenmiştir. Artık bu merkez kurulmuştur  ve 7 kayıt sistemi çalışmaktadır.  Genel olarak şu anda sağlıkla ilgili  9 Devlet programı uygulanmaktadır. Gelecekte tüm sağlık kurumlarının “Elektron Tıbbi Bilgi Sistemi” ile temin olunması planlanmaktadır.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet ERDÖL, Türkiye’de sağlık alanında uygulanan teknoloji yenilikler hakkında bilgi verdi: “Azerbayca’nın sağlık alanında kazandığı başarıları büyük mümnuniyetle gözlemliyorum. Türkiye de son yıllarda sağlık alanında büyük başarılar kazanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hastanelerde yapısal dönüşüm sağlanmış, Aile Hekimliyi uygulamaya konulmuş, Genel Sağlık Sigortası uygulanmış ve en önemlisi kimlik numarası bazında veri bankası oluşturulmuştur. Cevdet ERDÖL ulusal bilgi veritabanının oluşturulması, Teletıp imkanlarının artması ve Türkiye’de uygulanması  açısından yapılan çalışmalardan söz açtı: “Her alanda  olduğu gibi, sağlıkta da kalkınma için bilgisayara hükmedeceksiniz.” İfadelerinde bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi Sosial Siyaset Komitesinin Başkanı Hadi RECEPLİ konferansın önemini vurgulayarak Azerbaycan’ın Sosyal Siyasetinin önceliklerinden birinin de sağlık olduğunu belirtti. Devlet bütçesinde sağlığa ayrılan payın her yıl arttığını kaydeden Hadi RECEPLİ Sağlık Kurumlarında Bilişim Teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

TBMM Sağlık Komisyonunun Başkan Yardımcısı Kemaleddin AYDIN yaptığı konuşmada Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında ayrıntılı bilgi vererek Türkiye tecrübesinin kardeş ülke Azerbaycan için önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de hastaneler ve ve sigorta sistemlerinin birleştirildiğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirildiğini, acil yardımın yeniden oluşturulduğunu hatırlatan Aydın “Azerbaycan Türkiye’nin geçtiği yolu daha kısa müddette katedecek. Yapılan çalışmalar bu umudun tez bir zamanda yeşereceğini göstermektedir” dedi.

“AKGÜN Yazılım” şirketinin Genel Müdürü Sayın Temel AKGÜN şirketin kurulma tarihçesi, faaliyetlerini, hizmet ve ürünleri hakkında bilgi verdi. hizmet ve AKGÜN Yazılım”ın hastane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi, dijital görüntü ve arşivleme sistemi, kamuda insan kaynakları yönetim bilgi sistemi, sağlık diş bilgi sistemi, sağlık müdürlüğü ve aile hekimliği bilgi sistemi ile sağlıkta bilgi teknolojilerinin en üst düzeyde kullanımını temin ettiğini söyledi.

Azerbaycan Rabite ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığının Strateji Planlama ve Bilimsel Potansiyel şube müdürü İsfendiyar Eliyev Azerbaycanda Bilişim Teknolojilerinin yaygınlaştırılması yönünde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Dr. Ünal HÜLÜR yaptığı konuşmada sağlıkta bilişim teknolojilerinin uygulanmasında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan için de örnek teşkil edeceğini vurguladı.

“AKGÜN Yazılım” şirketinin proje geliştirme ve yönetim koordinatörü konferansta “e-sağlık standartları ve uygulamaları” konusunda sunum yaptı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nin Sosyal Güvenlik Müşaviri Sayın Mustafa GÜR Azerbaycan ve Türkiye’nin karşılıklı bilgi paylaşımı ile sorunları daha hızlı çözüme kavuşturacaklarını belirtti.