26 Kasım 2021 - Cuma


Panellerde AKGÜN Rüzgârı

AKGÜN Genel Müdürü Sn. Hakan KARATAŞ, HIMSS EURASIA kapsamında 17 Kasım 2021’de "Yapay Zeka: Sağlık Hizmet Sunumunda Kanıttan Uygulamaya" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Sn. Genel Müdürümüz Hakan KARATAŞ “İnsan hayatını kökten değiştirecek, insanlığın daha önce edindiği deneyimlere hiçbir şekilde benzemeyen bir teknolojik devrimin eşiğindeyiz. Özellikle pandemi ile birlikte bu süreç hızlanmış bulunmaktadır. Bu teknolojik devrimden en çok payını alan sağlık sektöründe sürekli yapılan yeni araştırmalar, yeni tedavi yöntemleri ve mevcut yöntemler arasından hasta için en iyi stratejiyi belirlemeye çalışan doktora faydalı olabilecek verilerin büyüklüğü dudak uçuklatıcı seviyelerdedir. Ayrıca hasta ile ilgili; tıbbi görüntüleme, biyosensörler ile toplanan vital verileri, genom dizilimi ve elektronik tıbbi kayıtlar gibi kaynaklardan da büyük miktarlarda veriler üretilmektedir.” dedi.

Sn. Karataş “Gelecekte genomik, dijital tıp ve yapay zekanın hasta bakımı üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Teletıp, akıllı telefon uygulamaları, uzaktan teşhis ve izleme için biyosensörler, konuşma tanıma ve otomatik görüntü yorumlama dahil olmak üzere gelişen teknolojiler, sağlık çalışanları için özellikle önemli olacaktır.  Bu teknolojilerden bütünleşik bir şekilde çalışan ve yapay zekâ ile güçlendirilen bir dijital platform ile faydalanmak mümkündür. İlgili teknolojilerin doğru kullanımı ile birey bazında etkin ve rasyonel kişiselleştirilmiş tedavi sunma imkânı olabilecektir. Dolayısı ile uzman doktordan sağlık görevlisine kadar hemen hemen her klinisyen yapay zekâ teknolojisini kullanacaktır. Tıpta, insan ve yapay zekanın kullanımı ve etkileşimi henüz yeni başladı. Bugünlerde en çok çalışma yapılan radyoloji, patoloji, dermatoloji, göz, gastroenteroloji, kardiyoloji, ruh ve sinir vb. alanlarda henüz yolun başındayız.” şeklinde ifade etti.

Sn. Hakan KARATAŞ konuşmasında “Hastane öncesi koruyuculuk, kişiselleştirilmiş tedavi, kronik hasta tedavi ve takip, kişisel hastalık/sağlık yaşam yönetiminde değere dayalı hizmet sunumları için genetics, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda yaşanan ve yaşanacak büyük gelişmeleri yakından takip edip, kendi sistemlerimize empoze etmeliyiz. Teknolojik gelişmeler ile birlikte en üst fayda yakalamak için, sağlık hizmet verme modeline önemli değişiklikler eşlik etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  Hastaya kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı ancak “değere dayalı hizmet iş modeli” yaklaşımı yakalamak mümkündür.  Bu bağlamda “hasta odaklı” iş modelleri ve yakın gelecekte “vatandaş odaklı” bir hizmet modeline geçiş sağlayacaktır.  Değere dayalı sağlık hizmet sunumunda ve sağlık hizmet sunumuna ait operasyonlarını geliştirmek ve bakım sonuçları iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için nesnelerin interneti büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları gerçekleştirmek için IoT teknolojilerinden bir an önce faydalanmak gerekmektedir. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte hatta daha öncesi olabilir; çeşitli kaynaklardan toplanan vatandaş sağlık/yaşam verilerini (genomik, biyosensorler, fiziksel aktivite, ilaç kullanımı, tetkik ve tahlil sonuçları, soy geçmiş, ruh hali, tıbbi tarihçe vb) bütünleştiren, öneren ve yönlendiren adeta “sanal koçluk” yapan sistemlerin oluşması beklenmektedir.” olarak belirtti.

Akıllı kurumsal dijital hastane ve HIMSS Stage 7’e, yoğun bakım,  akıllı sağlık, yapay zekâ uygulamalarımızın ve AKGÜN tele-sağlık ve sanal hastane platformunun kısa tanıtımını yapan Sn. Genel Müdürümüz; “Tıbbi hataların azaltılması, erken teşhis, tedavi sürecinde karar destek sistemlerinin geliştirilmesi ve ayrıca veriye dayalı yönetim anlayışının oturtulması için son teknolojileri kullanıp ürünlerimize dahil etmekteyiz. Müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza adeta bir iş ortağı gibiyiz. Daha fazlasını yapabilmek için birçok zorlukları aştık ve yatırım yaptık. Yerli ve Milli Rekabetçi ürünler geliştirdik. Türkiye’deki tecrübelerimizi yurtdışı pazarlara daha çok taşımak istiyoruz.” şeklinde konuşmasını bitirdi.AKGÜN Sağlığın Yol Haritasını Belirliyor

AKGÜN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Hamdi ATALAY, 18 Kasım 2021’de "Pandemi Sonrası Sağlık Yönetimi Yol Haritası" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Sn. Ahmet Hamdi ATALAY konuşmasına AKGÜN Teknolojiden bahsederek başladı. Sn. ATALAY “Ana odağımızın sağlık sektörü olduğunu belirterek çok konuşulan ve bundan sonra daha da konuşulacak olan yapay zeka konusunda ürünleşmiş, ticarileşmiş ve sahada kullanılan ürünlerimizin olduğunu” vurguladı.

Sn. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz “Dünyada yaşayan 8 milyar insanın 5.2 milyarı mobil teknolojileri kullanıyor. Yani cebinde cep telefonu taşıyan insan anlamına geliyor. Bu sayı dünyada dişini fırçalayan insandan daha fazla. Uygulayacağımız yol haritasını bu gerçekleri bilerek ve görerek oluşturmamız gerekmekte.” şeklinde iletti.

Sn. Ahmet Hamdi ATALAY sağlıkta teknolojinin kullanımı konusunda yeni trendin “hastane” odaklı anlayıştan “hasta” odaklı bir anlayışa geçiş yaptığını belirtti. Sn. ATALAY sağlık konusunu etkileyebilecek eğilimler konusunda “Sağlıkta dijital dönüşüm bütün ülkeler için başlamıştır. Önce dijitalleşiyoruz sonra da dijital dönüşümü gerçekleştiriyoruz.” diyerek sağlıkta dijitalleşmenin “tercih” olmaktan çıkıp “zorunluluk” haline geldiğini vurguladı. Sayın Başkan Vekilimiz “Dijital Dönüşüm” dediğimizde zihniyetin değişmesi gerekiyor, iş modellerinin değişmesi gerekiyor. Burada da insan faktörü devreye giriyor. Biz belki de bundan sonra bu aşamayı zorluyor olacağız. Altyapılarımız oluşmuş vaziyette, süreçlerimizi ve sistemlerimizi elektronikleştirdik ama İNSAN boyutu dediğimiz boyut bundan sonra üzerinde yol haritası olarak en öne almamız gereken boyuttur.” dedi.