30 Nisan 2019 - Salı


SAD- Sağlık Akademisyenleri Derneği işbirliği tarafından 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresindeydik.

Pakistan Riphah Uluslararası Üniversitesi, TSE- Türk Standartları Enstitüsü, TÜSKA-Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, ISHQ-Avrupa Kalite Derneği ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenen kongrenin sponsorlarından AKGÜN Yazılım, kongrede Yozgat Şehir Hastanesinde sağladığı HIMSS EMRAM STAGE 7 başarısı ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katıldığı kongrenin amacı, farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanmasıydı. Kongrenin hedefi öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda gelinen son noktayı, sunumda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılan sağlık profesyonelleri ile birlikte gerçekleştirilen oturumlarda değerlendirmekti. Kongrenin ana teması “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” oldu.

Kongre kapsamında düzenlenen eş zamanlı çalıştayların “Sağlık Sistemlerinin Geleceği – Teknolojik Yenilikler HIMSS Süreci” oturumunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Temel AKGÜN “HIMSS Süreçlerinde Yoğun Bakım Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın AKGÜN konuşmasına, “AKGÜN sağlık ürünleri ailesi ve HIMSS  ile doktor ve hemşire dokümantasyonu dijital ortama aktarılmıştır. Tedavi ve bakım süreci, doktor ve hemşire klinik karar destek sistemleri ile desteklenmiştir. Hemşire bakım planlarının oluşturulması ile süreç etkinleştirilmiştir.” şeklinde başladı. Ve sözlerine şöyle devam etti: “Sistem tarafından tetkik ve tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, ilaç kan ve anne sütü ile kapalı döngü ürün yönetimi sağlanmıştır. Ayrıca etkin eczane yönetimi, servis yönetimi, görüntüleme, acil servis süreç yönetimi, yoğun bakım  yönetimi ile ileri derece hizmet süreci yenilikleri sağlanmıştır.”