23 Temmuz 2013 - Salı


Geniş ürün yelpazesiyle ürün çeşitliliğini ön plana çıkaran AKGÜN, Sağlık Bakanlığının Elektronik Belge Yönetim Sistemine ve E-İmza’ ya geçişini sağladı.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, belgelerin belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır. Gerek kurumların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik belgeler, kurum içerisinde oldukça yoğun bir kağıt ve doküman trafiği yaratmaktadır. Bu yoğun trafiğin içerisinde, belgenin içeriği, geçerliliği, revizyonu ile ilgili güncel durum gözden kaçmakta ve hatalara yol açmaktadır. Bu tür hataları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen EBYS, bütün belge yönetimini bilgisayar ortamına taşıyarak belge erişilebilirliğini güvence altına almanızı sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye’deki onlarca elektronik belge yönetim sistemine sahip firma arasından T.C Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişi AKGÜN ürünüyle sağlamıştır. Yine bu ürün, T.C. Sağlık Bakanlığı dışında onlarca kurumda kullanılmaktadır.