23 Temmuz 2013 - Salı


Ülke yazılım sektörünün önde gelen şirketlerinden AKGÜN, yurtiçinde büyük projeler ve yurtdışı kaynaklı yazılım projelerine teklif vermek için gerekli olan ”Capability Maturity Model Integration (CMMI) Olgunluk Seviye 3” sertifikasını aldı. T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da AR-GE Merkezi olarak onaylanan AKGÜN, CMMI modeline göre 3. olgunluk seviyesinde olduğunu belgelendirerek AKGÜN’ ün kalitesini bağımsız bir kuruluşa bir kez daha tescil ettirmiş oldu.

1986 yılından bu yana SAĞLIK SEKTÖRÜNDE yazılım ve hizmet üreten firmamız, hastaneler için geliştirmiş olduğu yeni projelerini CMMI denetimine dâhil ederek ulusal ve uluslararası uygunluğunu belgelendirmiş oldu. CMMI for Development v1.3 süreç iyileştirme modeli referans alınarak, bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilen denetimler ayrıca Amerika’ da yer alan CMMI Enstitüsünün de onayına sunulmuş ve AKGÜN’ ün başarısı onaylanmıştır.

1986 yılından bu yana SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDER KONUMUNU SÜRDÜREN AKGÜN, kurumsal bir firma olduğunu uluslararası düzeyde geçerliliği olan CMMI sertifikasını alarak kanıtladı. AKGÜN Grubu; sistem, yazılım, donanım, satın alma ve entegre sistemler olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm tasarım ve geliştirme disiplinleri için CMMI belgesini almış oldu.

CMMI Level 3 Belgesiyle gücünü artıran AKGÜN, basının da ilgi odağı oldu. Lider konumda sürdüğü çalışmalarıyla zirvedeki yerini kurulduğu günden bu yana koruyan AKGÜN, CMMI for Development v 1.3 standardı kapsamında bağımsız denetçiler tarafından denetlenerek, CMMI Level 3 belgesini almaya hak kazandı ve adını sektöre altın harflerle yazdırdı. Tüm bu gelişmelerin basında geniş yer tutmasıyla birlikte AKGÜN’ ün başarısı manşetlerde yerini aldı. (AKGÜN’ ün CMMI Level 3 başarısı ile ilgili basında yer alan haberlerine “Basında AKGÜN” kısmından ulaşabilirsiniz.)

Denetim yetkilileri tarafından AKGÜN’ ün CMMI modeline uyumunun tam olmasının yanı sıra; güçlü matris organizasyonu ile etkin proje yönetimi, güçlü iletişimi, personelin gelişimine ve eğitimine verdiği önem, etkin bütçe yönetimi, üst yönetimin iyileştirme çalışmalarına desteği, süreçlerde online uygulama desteği, sürekli iyileştirmelere odaklanması güçlü yanları olarak belirtilmiştir.

Yetkililer, AKGÜN yönetim sisteminin sahip olduğu bu belge ile yetkinliğinin bir kere daha tescillendiğini ifade ederek, belgenin AKGÜN’ e uluslararası projelerde amaçlanan yurtiçi ve yurtdışı satış hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağını söylüyor.

CMMI Level 3 Sertifikasıyla rekabet gücünü arttıran AKGÜN;

  • ISO 27001 Standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine, ISO 9001:2008 Standardına uygun Entegre Kalite Yönetim Sistemine,
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliğine,
  • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemine,
  • IHE ve CE ile akredite olmuş projelere sahiptir.
AKGÜN, CMMI Olgunluk Seviyesi 3 sertifikasını da kalite standartlarının arasına katarak;
  • Kurumsallaşmış bir firma olduğunu,
  • Organizasyonu bir bütün olarak ele aldığını,
  • Her departman/birim ve projesi kapsamında bu kurumsallığa uygun olarak çalışıldığını bir kez daha resmi olarak ispatlamış oldu.
CMMI HAKKINDA

CMMI for Development v1.3 Amerika Savunma Bakanlığının isteği üzerine Carnegie Mellon Üniversitesi işbirliği ile Yazılım Mühendisliği Enstitüsü(SEI) tarafından geliştirilmiştir. CMMI Modeli, yazılım ürünlerinin yüksek kalitede müşteriye sunulması için uygulanması gereken süreçlerin neler olduğunu içeren süreç iyileştirme modelidir. CMMI Modeli organizasyonların performanslarını arttıracak etkin süreçlerin özelliklerini tarif eden iyi uygulamalar koleksiyonudur.

Tasarım ve geliştirmeye yönelik mühendislik süreçlerinin yanı sıra proje yönetimi, kalite yönetimi, alt yüklenici yönetimi ve diğer destek süreçleri de CMMI modelinde yer alıyor.

CMMI modelinde tanımlanan 22 süreç alanının 18’i için belirlenmiş hedef ve uygulamaları yerine getiren kuruluşlar 3. Olgunluk Seviyesine ulaşmış olarak değerlendiriliyor. CMMI belgelendirmesi dünya standartlarında tanımlanmış olgunluk seviyeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Artan olgunluk seviyeleri, ürünlerin kalitesinin arttığını, risklerin daha etkin yönetilebilir hale geldiğini, proje çıktılarının önceden kestirilebilir olduğunu göstermektedir.

ARGE Merkezi ve CMMI belgesine sahip olan firmalar; özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, kompleks projelerde, kamu ve özel kurumlarda, yeni proje geliştirme alanında hizmet almak isteyen kurumların taleplerini karşılayabilecek durumda olduklarını güvence altına alır.