Azerbaycan`da “Sağlıkta Bilişim Teknolojilerinin Rolü” Konusunda Konferans Düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 03.10.2010 | Son Güncellenme Tarihi: 17.10.2017

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve “Akgün Yazılım” şirketi tarafından  “Sağlıkta Bilişim Teknolojilerinin Rolü” konusunda konferans düzenlendi.

Konferansa bilişim teknolojilerinin uygulanması alanında Türkiyeli uzmanlar, Sağlık Bakanlığı, diger hükumet ve sivil toplum örgütlerinin, basın kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Konferansta e-sağlık çözümleri, bilgi toplama ve bilgilerin yönetimi, karar destek sistemleri, ulusal bilgi sisteminin oluşturulması ve diger konular tartışıldı.

Konferansda Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Elsever Ağayev, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Azerbaycan Milli Meclisinin sosial siyaset komisyonunun başkanı Hadi Recebli, TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kemaleddin Aydın, Türkiye Sağlık Bakanlığı Bilgi-İşlem Dairesinin başkanı Dr. Ünal Hülür, Azerbaycan Rabite ve İnformasiya Teknolojileri Bakanlığınin  strateji planlama ve bilimsel potansiyel şube müdürü İsbendiyar Aliyev, Merkezi Gümrük Hospitalının planlama ve pazarlama direktorü Aynur Abbasova, Türkiyenin Bakü Büyükelçiliği Sosyal Güvenlik Müşaviri Mustafa Gür  birer konuşma yaptılar.

Konferansda açılış konuşmasını yapan  Sağlık Bakanı yardımcısı Elsever Ağayev her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da yürütülen reform çalışmalarından söz açtı. Halkın sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunumu bu reformların ana istkametlerinden biridir: “Son yıllar ekonominin kalkınması sağlık sektörüne de olumlu etki yapmış ve bu alanda bir çok olumlu gelişme kaydedilmiştir. Sadece son beş yılda Azerbaycanda 300 sağlık kurumu yeniden kurulmuştur. Elektron Azerbaycan Devlet Programı çerçevesinde  Sağlık Gözetimi milli merkezin oluşturulması ve çeşitli elektron kayıt sistemlerinin oluşturulması hedef olarak belirlenmiştir. Artık bu merkez kurulmuştur  ve 7 kayıt sistemi çalışmaktadır.  Genel olarak şu anda sağlıkla ilgili  9 Devlet programı uygulanmaktadır. Gelecekte tüm sağlık kurumlarının elektron tıbbi bilgi sistemi ile temin olunması planlanmaktadır.

TBMM Sağlık Komisyonunun başkanı Cevdet Erdöl Türkiyede sağlık alanında uygulanan teknoloji yenilikler hakkında bilgi verdi: “Azerbaycanın sağlık alanında kazandığı başarıları büyük mümnuniyetle gözlemliyorum. Türkiye de son yıllarda sağlık alanında büyük başarılar kazanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hastanelerde yapısal dönüşüm sağlanmış, aile heimliyi uygulamaya konulmuş, genel sağlık sigortası uygulanmış ve en önemlisi kimlik numarası bazında veri bankası oluşturulmuştur. Cevdet Erdöl ulusal bilgi veritabanının oluşturulması, teletıp imkanlarının artması ve Türkiyede uygulanması  açısından yapılan çalışmalardan söz açtı: “Her alanda  olduğu gibi, sağlıkta da kalkınma için bilgisayara hükm edeceksiniz.”

Azerbaycan Milli Meclisi sosial siyaset komitesinin başkanı  Hadi Recebli konferansın önemini vurgulayarak Azerbaycanın sosyal siyasetinin önceliklerinden birinin de sağlık olduğunu belirtti. Devlet bütçesinde sağlığa ayrılan payın her yıl arttığını kaydeden Hadi Recebli sağlık kurumlarında bilıişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

TBMM Sağlık Komisyonunun başkan yardımcısı Kemaleddin Aydın yaptığı konuşmada Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında ayrıntılı bilgi vererek Türkiye tecrübesinin kardeş ülke Azerbaycan için önemli olduğunu söyledi. Türkiyede hastaneler ve ve sigorta sistemlerinin birleşdirildiğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirildiğini, acil yardımın yeniden oluşturulduğunu hatırlatan Aydın “Azerbaycan Türkiyenin geçdiği yolu daha kısa müddette katedecek. Yapılan çalışmalar bu umudun tez bir zamanda yeşereceğini göstermektedir” dedi.

“Akgün Yazılım” şirketinin genel müdürü Temel Akgün şirketin kurulma tarihçesi, faaliyetlerini, hizmet ve ürünleri hakkında bilgi verdi. hizmet ve ürünleri hakkında melumat verib. “Akgün Yazılım”ın hastane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi, dijital görüntü ve arşivleme sistemi, kamuda insan kaynakları yönetim bilgi sistemi, sağlık diş bilgi sistemi, sağlık müdürlüğü ve aile hekimliği bilgi sistemi ile sağlıkta bilgi teknolojilerinin en üst düzeyde kullanımını temin ettiğini söyledi

Azerbaycan Rabite ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığının strateji planlama ve bilimsel potansiyel şube müdürü İsfendiyar Eliyev Azerbaycanda bilişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması yönünde yapılan çalışmalardan bahs etti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı bilgi işlem daire başkanı  Dr. Ünal Hülür yaptığı konuşmada sağlıkta bilişim teknolojilerinin uygulanmasında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan için de örnek teşkil edeceğini vurguladı.

“Akgün Yazılım” şirketinin proje geliştirme ve yönetim koordinatörü konferansta “e-sağlık standartları ve uygulamaları” konusunda sunum yaptı.

Türkiyenin Bakü Büyükelçiliğinin sosyal güvenlik müşaviri Mustafa Gür Azerbaycan ve Türkiye’nin karşılıklı bilgi paylaşımı ile sorunları daha hızlı çözüme kavuşturacaklarını belirtti.


ÜST

Akgün Yazılım © 2018